Disclaimer

Disclaimer voor rassihealthbeauty.nl
Rassi Health&Beauty (Kamer van Koophandel: 63363895), hierna te noemen Rassi, verleent u hierbij toegang tot rassihealthbeauty.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Rassi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Rassi spant zich in om de inhoud van rassihealthbeauty.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De informatie over etherische oliën en kruiden stamt uit jarenlange recherche en is deels verstrekt door aromatherapeuten, producenten en leveranciers. Een ander deel is afkomstig uit de volks- en natuurheelkunde en modern onderzoek, deze zijn lang niet altijd wetenschappelijk bewezen. In geen geval mag de informatie gezien worden als medisch advies. Ondanks de grote zorgvuldigheid is de site-eigenaar niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie.
De op rassihealthbeauty.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rassi.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op rassihealthbeauty.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Rassi. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op rassihealthbeauty.nl. Rassi oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.Voor op rassihealthbeauty.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rassi nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rassi en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rassi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.